Αγωνίσου μαζί μας.

Οι πλειστηριασμοί είναι εδώ. Μη μένεις θεατής

Αν θέλεις να σώσεις το σπίτι σου, θα σταθούμε διπλα σου.

Όχι στην ανάθεση, Όχι στην παραίτηση.

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Πλειστηριασμοί: άρχισε το ξεπούλημα

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα "απραξίας" και ειδικά αυτών της πρώτης κατοικίας, εντελώς ξαφνικά και πριν εκπνεύσει η περίοδος χάριτος λόγω της πανδημίας, άρχισε το ξεπούλημα μέσω των πλειστηριασμών κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων  και ειδικά πολλών σπιτιών χαμηλής αξίας. 

Με δεδομένο ότι από τον Μάϊο του 2021 και μετά  η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών μας παρέχει τη δυνατότητα να δούμε πόσοι από τους πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματισθεί αποβαίνουν άγονοι και πόσοι γόνιμοι (κατακυρωθέντες), συντάχθηκαν οι δύο επόμενοι πίνακες. Ο πρώτος αφορά το μήνα Μάϊο και ο δεύτερος τον Ιούνιο. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των κατακυρωθέντων πλειστηριασμών ή με άλλα λόγια μια αυξητική ζήτηση για αγορά εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων. Να σημειωθεί ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η αξία εκπλειστηριασμού δεν διαφέρει από την προτεινόμενη εμπορική αξία. Με μια πρόχειρη ματιά πάντως οι φθηνές κατοικίες, αξίας έως 120.000 ευρώ κατέχουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των "επενδυτών". Σαφέστερη εικόνα για το προφίλ των αγοραστών και τις προτιμήσεις τους θα να προκύψει από τα στοιχεία των επόμενων μηνών.

Επεξηγηματικά: Οι στήλες του αριστερού πεδίου κάθε πίνακα ("Άγονοι," και "Κατακυρωθέντες"   αθροιστικά ισοδυναμούν με τη στήλη "Ολοκληρωμένοι". Στο δεξί πεδίο κάθε πίνακα  (Γεωγραφική κατανομή Κατακυρωθέντων) εμφανίζεται η κατανομή των κατακυρωθέντων πλειστηριασμών μεταξύ της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας.Συγκρίσεις-Συμπεράσματα:
1. Βλέπουμε μια δραματική αύξηση των κατακυρωθέντων πλειστηριασμών μεταξύ των δύο μηνών.
2. Οι πλειοδότες "κτυπούν" τα πάντα. Όλες σχεδόν οι κατηγορίες ακινήτων τραβούν το ενδιαφέρον τους.
3. Οι πλειστηριασμοί χωραφιών (στην επαρχία) γνωρίζουν άνθιση.
4. Το ενδιαφέρον για κατοικίες και θέσεις στάθμευσης μαρτυρεί πως ανάμεσα στους αγοραστές πολλοί είναι ιδιώτες.
5. Οι αξίες εκπλειστηριασμών, κατά κανόνα, είναι αυτές της αξίας εκκίνησης του πλειστηριασμού.