Αγωνίσου μαζί μας.

Οι πλειστηριασμοί είναι εδώ. Μη μένεις θεατής

Αν θέλεις να σώσεις το σπίτι σου, θα σταθούμε διπλα σου.

Όχι στην ανάθεση, Όχι στην παραίτηση.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Λαθροχειρία της κυβέρνησης εις βάρος των υπό προστασία του ν.Κατσέλη

Εν κρυπτώ μεθόδευση 35.000 πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας επιχειρεί η κυβέρνηση


Σύμφωνα με καταγγελία της τομεάρχου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεκάδες χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν σε λίγες μέρες χωρίς καμία ευθύνη τους να χάσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.

Σε δήλωσή της η κ. Αχτσιόγλου αναφέρει ότι «δεκάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010) και προστατεύονται παρότι η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί, κινδυνεύουν σε λίγες μέρες χωρίς καμία ευθύνη τους να χάσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους και να οδηγηθούν σε πλειστηριασμούς, με σαφή μεθόδευση της κυβέρνησης, κατ’ απαίτηση των τραπεζών».

Η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η κυβέρνηση έδωσε μια ασφυκτική προθεσμία στους πολίτες να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις σε πλατφόρμα με σειρά δικαιολογητικών, που θα έπρεπε να συγκεντρώσουν από τις δημόσιες υπηρεσίες που υπολειτουργούν εν μέσω λοκ-ντάουν, πράγμα αντικειμενικά αδύνατο».

Τονίζει πως το αποτέλεσμα είναι ότι «σε 3 ημέρες η προθεσμία λήγει, και από τους 40.000 ανθρώπους έχουν κατορθώσει να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις μόλις 4.400».

Κατόπιν αυτών κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «εν πλήρει συνειδήσει επιλέγει μετά τις 15 Ιανουαρίου να οδηγήσει πάνω από 35.000 πολίτες και νοικοκυριά εκτός προστασίας, με αποτέλεσμα αυτομάτως τα σπίτια τους να μπορούν να πλειστηριαστούν» και πως «μετά τον νέο πτωχευτικό που οδηγεί σε γενικευμένη πτώχευση το σύνολο των πολιτών που οφείλουν, η κυβέρνηση επιχειρεί εν κρυπτώ να πετάξει εκτός προστασίας και όσους πολίτες είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη».

πηγή: in.gr

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: περί της δόλιας περιέλευσης οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά:  περί της δόλιας περιέλευσης οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής .


Ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου για το ορισμένο της ένστασης δόλου
Απόσπασμα απόφασης Αρείου Πάγου 400/2020 (Τμήμα Δ' Πολιτικό)

Στην προκειμένη περίπτωση, το αναιρεσείον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ", με τον μοναδικό λόγο της από 20-9-2018 αναίρεσης, αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση, την πλημμέλεια εκ του άρθρου 560 αρ. 1 ΚΠολΔ, με την αιτίαση, ότι το ως Εφετείο δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, με την πληττόμενη απόφασή του εσφαλμένα ερμήνευσε κι εφήρμοσε την έννοια του δόλου, του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' ν.3869/2010 σε συνδ. και με το άρθρο 330 ΑΚ, παραβιάζοντας έτσι ευθέως με εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή τις παραπάνω διατάξεις, καθόσον απέρριψε ως αόριστη, την παραδεκτώς προβληθείσα ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και επαναφερθείσα νομίμως με αυτοτελή λόγο έφεσης ένστασή του περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων και ήδη αναιρεσιβλήτων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 και περιορίζοντας εσφαλμένα το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως σε περιπτώσεις απατηλής συμπεριφοράς εκ μέρους του οφειλέτη (δηλ. άμεσου δόλου) ενώ για την παραδοχή της ως άνω ένστασης αρκεί και ενδεχόμενος δόλος.

Ειδικότερα δε, το δικάσαν ως Εφετείο Μονομελές Πρωτοδικείο, απέρριψε ως αόριστο τον ως άνω ισχυρισμό του, δεχόμενο κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω διατάξεων ότι μόνη η επίκληση από τον πιστωτή της εκ μέρους των οφειλετών ανάληψης υπερβολικών οικονομικών υποχρεώσεων, δια του δανεισμού τους, έστω και εν γνώσει της αδυναμίας τους να τις αποπληρώσουν, δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του πραγματικού της ένστασης δόλου, αλλά απαιτείται να αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες των οφειλετών με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεών τους και τη συνέχιση ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους τους, ενέργειες, όμως, που στην προκειμένη περίπτωση δεν μνημονεύονται και συνεπώς ότι ομοίως αποφανθέν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, γι' αυτό τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από το εκκαλούν τυγχάνουν απορριπτέα.

Έτσι που έκρινε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και ειδικότερα με το να απορρίψει ως αόριστη την ως άνω ένσταση δεχόμενο αφ' ενός μεν ότι δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της έννοιας του δόλου του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του ν. 3869/2010 η επίκληση από τον πιστωτή της εκ μέρους των οφειλετών ανάληψης υπερβολικών οικονομικών υποχρεώσεων, διά του δανεισμού τους, έστω και εν γνώσει της αδυναμίας τους να τις αποπληρώσουν, αφ' ετέρου δε με το να απαιτήσει προς τούτο ως πρόσθετο στοιχείο την αναφορά συγκεκριμένων ενεργειών τους που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεών τους και τη συνέχιση ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους τους αξίωσε περισσότερα στοιχεία από αυτά που απαιτούνται από το νόμο για τη στοιχειοθέτηση της ένστασης δολιότητας του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, όπως βασίμως ισχυρίζεται το αναιρεσείον με το μοναδικό λόγο αναίρεσης.

Κατά τα λοιπά ο λόγος αυτός της αναίρεσης κατά το μέρος που προβάλλονται αιτιάσεις για την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, την αιτιολόγηση, τον συσχετισμό και την ανάλυση αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας, με βάση τα οποία στήριξε το παραπάνω αποδεικτικό του πόρισμα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι, υπό την επίφαση της συνδρομής των προϋποθέσεων θεμελιώσεώς του, στην διάταξη του άρθρου 560 αριθμ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., όπως εκτιμάται, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων από το δικαστήριο της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ.), με επαναξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων που δεν επιτρέπεται, έστω και αν το δικαστήριο, με την εκτίμησή τους, κατέληξε σε εσφαλμένη περί τα πράγματα κρίση.

Κατά συνέπεια γενομένου δεκτού του λόγου αναίρεσης από το άρθρο 560 αριθμ. 1 εδ. α' του Κ.Πολ.Δικ, κατά το μέρος που αφορά την εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή από την αναιρεσιβαλλόμενη των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' ν. 3869/2010, σε συνδυασμό και με το άρθρο 330 ΑΚ, ως προς την έννοια του δόλου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Ακολούθως πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί για περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο Δικαστήριο αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνον που δίκασε προηγουμένως (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔικ). Διάταξη περί επιστροφής παραβόλου δεν ορίζεται διότι το αναιρεσείον ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται στην καταβολή παράβολου. Επίσης δεν ορίζεται και διάταξη δικαστικής δαπάνης, έστω και εάν πρόκειται για υπόθεση που κρίνεται κατά τους κανόνες της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 εδ. β' Ν. 3869/2010), διότι η δικαστική διαδικασία του εν λόγω νόμου, δεν επιτρέπει την εφαρμογή του άρθρου 746 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι επικρατεί η ειδικότερη ρύθμιση, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 εδ. β' του Ν. 3869/2010, κατά την οποία, "...δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται..." και το οποίο εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη (ΑΠ 286/2017, ΑΠ 65/2017, ΑΠ 951/2015).

Αναζητήστε την απόφαση στο τμήμα πολιτικών αποφάσεων areiospagos.gr
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2020.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

Πλειστηριασμοί 2020 ! Ένα εφιαλτικό τοπίο αναδύθηκε...

 Πλειστηριασμοί 2020 ! Ένα εφιαλτικό τοπίο αναδύθηκε...

Συγκεντρωτικοί πίνακες πλειστηριασμών του 2020
Από Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών
(Παρατηρητήριο Πλειστηριασμών)

Οι αριθμοί είναι “εφιαλτικοί” αν υπολογισθεί ότι κατά το 2020 μόνο στους 5 μήνες έγιναν πλειστηριασμοί (λόγω πανδημίας).

-Η γεωγραφική απεικόνιση ανά περιφέρεια αναφέρεται μόνο στους πλειστηριασμούς που έγιναν (ολοκληρωμένοι).Ήδη από τις πρώτες μέρες του 2021 προαναγγέλεται το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών. Σήμερα 6/1/2021 και έχουν ανακοινωθεί ήδη 5.700 πλειστηριασμοί εκ των οποίων οι 2.600 αφορούν κατοικίες. Καθημερινά δε, προστίθενται 200 νέοι πλειστηριασμοί. Από τις κατοικίες αυτές οι 932 έχουν εμπορική αξία κάτω των 50.000 ευρώ. Επί πλέον με αξίες από 50.001 έως 80.000 εκπλειστηριαζονται άλλες 738 κατοικίες. Δηλαδή συνολικά και μέχρι στιγμής εκπλειστηριάζονται 1.670 κατοικίες με αξίες κάτω των 80.000 ευρώ.

*****
-Οι αριθμητικοί πίνακες αναφέρονται στους πλειστηριασμούς που αναγγέλθηκαν, σ’ αυτούς που ανεστάλησαν, στους ματαιωμένους και στους ολοκληρωμένους.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ακίνητο: κατοικία, κατάστημα, γραφείο, οικόπεδο, χωράφι, αποθήκη, θέση parking)


ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Δεν υπάρχει ξεχωριστό Ποινικό Δίκαιο… για τις τράπεζες

 

Δεν υπάρχει ξεχωριστό Ποινικό Δίκαιο… για τις τράπεζες

Γρηγόρης Καλφέλης

 Δεν μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό Ποινικό Δίκαιο για τις Τράπεζες και να απαλλάσσονται ορισμένα τραπεζικά στελέχη από τις ποινικές τους ευθύνες για κακουργηματική απιστία με τέτοιου είδους κακές και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις!

Το 1928 ο Μπέρτολτ Μπρεχτ είχε διατυπώσει στο θεατρικό του έργο «Η Όπερα της Πεντάρας» την περίφημη άποψη , ότι «μεγαλύτερο αδίκημα και από τη ληστεία μιας τράπεζας, είναι η ίδρυσή της»!

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και δε συμφωνώ με την παραπάνω άποψη, γιατί η μεταπολεμική ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει περίτρανα ότι μια δυτική δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει , αν δεν υπάρχει ένα υγιές τραπεζικό σύστημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να αναφέρουμε επίσης, ότι οι τράπεζες δεν συνιστούν ένα απομονωμένο πεδίο , αλλά συνιστούν ένα αναπόσπαστο στοιχείο μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας.

Εξάλλου στα χρόνια της σκληρής οικονομικής κρίσης οι Έλληνες φορολογούμενοι είχαν ανακεφαλαιώσει τα προβληματικά τραπεζικά ιδρύματα με τα δικά τους λεφτά.

Υπό αυτήν την έννοια πιστεύω ακράδαντα, ότι η ποινική μεταχείριση ενός τραπεζικού στελέχους , το οποίο διαπράττει ένα κακούργημα και χορηγεί κάποιο δάνειο πάνω από 120.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, δεν είναι δυνατό να είναι διαφορετική…

Σε σύγκριση με την ποινική μεταχείριση την οποία θα έχουν τα στελέχη άλλων ιδιωτικών εταιριών.

Ή τα στελέχη των οργανισμών του Δημοσίου, όταν διαπράττουν το ίδιο έγκλημα (:δηλαδή το έγκλημα της κακουργηματικής απιστίας του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα).

Μια τέτοια θεώρηση θα ερχόταν σε σφοδρή αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος το οποίο καθιερώνει τη διαβόητη «ισότητα απέναντι στο νόμο» !

Κάτω από αυτό το πρίσμα θεωρώ , ότι είναι εντελώς προβληματική -και ίσως επικίνδυνη- η ρύθμιση την οποία είχε ψηφίσει ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης με το άρθρο 12 του ν. 4637 /2019.

Τι ακριβώς λέει η ρύθμιση τούτη; Ότι η κακουργηματική απιστία θα διώκεται μόνο μετά από καταγγελία («έγκληση») της ίδιας της Τράπεζας.

Δεν το αποκλείω, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αφελές να πιστεύει κανείς ότι ένα Τραπεζικό ίδρυμα θα φανεί ιδιαίτερα πρόθυμο για να καταγγείλει μια κακουργηματική απιστία , η οποία έχει διαπραχθεί στους κόλπους του!

Και δεν κατανοώ ειλικρινά καθόλου, γιατί οι Εισαγγελικές αρχές θα παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα όταν λαμβάνουν μια πληροφορία ότι έχει τελεστεί το ανωτέρω έγκλημα σε ένα περιφερειακό Δήμο της Θεσσαλονίκης!

Και δεν θα παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα , όταν πληροφορούνται ότι το ίδιο έγκλημα έχει ενδεχόμενα διαπραχθεί στους κόλπους μιας Τράπεζας!

Όλα αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα , γιατί κατ΄ ουσία οι Τράπεζες θα έχουν μια «ποινική ασυλία»!

Και με ενοχλεί και κάτι άλλο. Ποιο ; Με τον ίδιο νόμο (4637/2019) είχε τεθεί από την κυβέρνηση και μια τετράμηνη προθεσμία για να υποβάλλουν οι Τράπεζες (αν το ήθελαν) «μια έγκληση» για τις εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, οι οποίες είχαν ανοίξει αυτεπάγγελτα και αφορούσαν πράξεις απιστίας.

Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε , ότι όταν περνάει η προθεσμία για την υποβολή της έγκλησης, τότε «εξαλείφεται το αξιόποινο» !

Υπό αυτήν την έννοια η παραπάνω ρύθμιση είναι-κατά τη γνώμη μου- αντισυνταγματική γιατί η εκτελεστική εξουσία (: η κυβέρνηση) προωθεί μια εσπευσμένη «εξάλειψη του αξιοποίνου» – ή μια κρυπτοαμνηστία για ορισμένα τραπεζικά στελέχη- για κακουργήματα απιστίας για τα οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια (:σύγχυση εξουσιών).

Και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις είχαν καυτηριαστεί από τους μεγάλους καθηγητές του Ποινικού Δικαίου, δηλαδή από τον Ιωάννη Μανωλεδάκη και από τον Νικόλαο Ανδρουλάκη!

Το συμπέρασμα; Δεν μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό Ποινικό Δίκαιο για τις Τράπεζες και να απαλλάσσονται ορισμένα τραπεζικά στελέχη από τις ποινικές τους ευθύνες για κακουργηματική απιστία με τέτοιου είδους κακές και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις!

Επίσης, όλοι είναι απαραίτητο να κατανοήσουν, ότι κατά το Σύνταγμα μας μόνο τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια αποφασίζουν για την «απαλλαγή» των κατηγορουμένων !

Όχι η κυβέρνηση!

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ειλικρινά, ότι ο Εισαγγελέας του ΑΠ είναι αναγκαίο να ασχοληθεί άμεσα με αυτό το θέμα !